Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 27-07-2017

tee

betekenis & definitie

(de; -s) 1 - begrensd, kort gemaaid en meestal verhoogd gebied op een hole vanwaar men afslaat, syn. afslag: (Eng.) elevated tee, tee die aanmerkelijk hoger ligt dan de fairway 2 - houten of kunststof T-vormig pennetje dat op de afslagplaats in de grond wordt gestoken om de bal op te leggen, syn. opzetter(tje), teepeg, peg.

• Een tee mag niet langer zijn dan 101,6 mm (4 inches) en mag niet zodanig ontworpen of gemaakt zijn, dat het de speellijn zou kunnen aangeven of de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden. (NGFGR)

• Spelers laten gebroken plastic tees uit slordigheid vaak liggen, of kunnen ze niet meer vinden als ze wegspringen. Greenkeepers zien liever dat spelers houten tees gebruiken, omdat die de maaimachinemessen niet beschadigen. Er zijn zelfs tees van aardappelmeel die nog sneller vergaan dan (gebroken) houten tees. Teepegs worden trouwens vaak ‘tee’tjes’genoemd, op z’n Engels uitgesproken. Stoute jongetjes op de club vinden dat ook veel mooier klinken! (COLLJ)

• Scottish tee: een afgebroken teestompje dat een Schot uit zuinigheid heeft bewaard en waarvan hij zelf vindt dat hij er nog prima van kan afslaan (SOEJK)

• Op de beurs 'Amsterdam Golf in de RAI is het nieuwste van het nieuwste te vinden, onder meer een digitale caddie of een setje biologisch afbreekbare tees met persoonlijke opdruk. Bijvoorbeeld: ‘Eigendom van Fred’ aan de ene kanten ‘Ben op de 19e hole’ op de andere. (VOLKS)

Herkomst: Eng., van de letter T als merkteken.

winter tee (1)