Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Hoogeveen

betekenis & definitie

Ned. gemeente in de prov. Drenthe.

Ontstond 1625 toen Roelof van Echten (gehucht in de gem. Ruinen) concessie kreeg voor het vervenen; richtte samen met zijn zwager, graaf Bentinck, en een aantal heren uit Holland 1631 de ‘Compagnie van Vijfduizend Morgen’ (ca. 5100 ha) op, waardoor de veenderij op uitgebreide schaal kon beginnen. Later werd Echten’s Hoogeveen een heerlijkheid van de Heren van Echten; werd in de 20e eeuw een belangrijk centrum voor de omgeving.Litt. L.Huizing en J.Wattel, Hoogeveen. Van Echten’s Morgenland (1975).