2019-11-22

Hoogeveen

Veenkoloniaal kanaaldorp met stedelijk karakter, ontstaan nadat Roelof van Echten in 1625 van de markegenoten van Steenbergen en Ten Arlo de Echter Groote Veenen had gekocht. Voor de ontginning van dit veengebied liet hij in 1626-'27 vanaf Meppel de Hoogeveensche Vaart graven, daarbij gebruik makend van de oude loop van de Wetering en het Echtenerdiep. De ontginning werd georganiseerd door de in 1631 door Van Echten met enkele Hollandse regenten opgerichte Compagnie van Vijfduizend Morgen. Bij d...

2019-11-22

Hoogeveen

In Hoogeveen luiden op zondagochtend geen kerkklokken. De gelovigen worden er opgetrommeld door een tamboer. Onder tromgeroffel en het roepen van 'Volk van noord, komt naar de kerk en hoort Gods woord' trekt hij door het stadje, met achter zich een lange stoet kerkgangers. Bij cultureel centrum De Tamboer staat een beeldje van de trommelaar. Het gebruik dateert uit de 16de eeuw en werd ingesteld door Heer Roelof van Echten tot Echten. Hij gaf de stoot tot het ontginnen van het veengebied, sticht...

2019-11-22

Hoogeveen

Hoogeveen is de naam van eene bloeijende veenkolonie en tevens hoofdplaats van een kanton in het Beiler-dingspil in de Nederlandsche provincie Drenthe. zij is omstreeks 2 eeuwen geleden door het graven van de Echtens-nieuwe-Grift of de Hoogeveensche vaart ontstaan en telt thans tusschen de 10- en 11000 nijvere inwoners, die zich met landbouw, veeteelt en handel bezighouden. Voorts vindt men er 9 scheepstimmerwerven, 3 zeilmakerijen, 4 touwslagerijen, 3 kalkbranderijen en 25 schoenmakerijen. Hoog...

2019-11-22

Hoogeveen

Hoogeveen - gem. in Drente, groot 6219 H.A,, met 13.000 inw. Het is een bloeiende veenkolonie met landbouw, turfgraverij, scheepvaart, veeteelt en velerlei nijverheid, vooral in verband met de scheepvaart. De gem. bevat de dorpen H. en Hollandsche Veld, benevens eenige buurten. Het lange streekdorp H., met 4000 inw., ligt aan de spoorlijn Assen—Meppel, aan de tramlijnen naar ’t O. en ’t Z. (Slagharen—Dedemsvaart) en de Hoogeveensche Vaart. De gem. dankt haar opkomst aan Roelof baron van...