Wat is de betekenis van Hoogeveen?

2002
2021-03-03
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Hoogeveen

In Hoogeveen luiden op zondagochtend geen kerkklokken. De gelovigen worden er opgetrommeld door een tamboer. Onder tromgeroffel en het roepen van 'Volk van noord, komt naar de kerk en hoort Gods woord' trekt hij door het stadje, met achter zich een lange stoet kerkgangers. Bij cultureel centrum De Tamboer staat een beeldje van de trommelaar. Het ge...

Lees verder
2001
2021-03-03
Monumenten in Drenthe

Encyclopedie over monumenten in Drenthe (2010)

Hoogeveen

Veenkoloniaal kanaaldorp met stedelijk karakter, ontstaan nadat Roelof van Echten in 1625 van de markegenoten van Steenbergen en Ten Arlo de Echter Groote Veenen had gekocht. Voor de ontginning van dit veengebied liet hij in 1626-'27 vanaf Meppel de Hoogeveensche Vaart graven, daarbij gebruik makend van de oude loop van de Wetering en het Echt...

Lees verder
1981
2021-03-03
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hoogeveen

Ned. gemeente in de prov. Drenthe. Ontstond 1625 toen Roelof van Echten (gehucht in de gem. Ruinen) concessie kreeg voor het vervenen; richtte samen met zijn zwager, graaf Bentinck, en een aantal heren uit Holland 1631 de ‘Compagnie van Vijfduizend Morgen’ (ca. 5100 ha) op, waardoor de veenderij op uitgebreide schaal kon beginnen. Later...

Lees verder
1949
2021-03-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoogeveen

gemeente in Drente. 6231 ha, 20.388 inw. Landbouw, turfbereiding, bloemkwekerij.

1916
2021-03-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hoogeveen

Hoogeveen - gem. in Drente, groot 6219 H.A,, met 13.000 inw. Het is een bloeiende veenkolonie met landbouw, turfgraverij, scheepvaart, veeteelt en velerlei nijverheid, vooral in verband met de scheepvaart. De gem. bevat de dorpen H. en Hollandsche Veld, benevens eenige buurten. Het lange streekdorp H., met 4000 inw., ligt aan de spoorlijn Assen—Mep...

Lees verder
1870
2021-03-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hoogeveen

Hoogeveen is de naam van eene bloeijende veenkolonie en tevens hoofdplaats van een kanton in het Beiler-dingspil in de Nederlandsche provincie Drenthe. zij is omstreeks 2 eeuwen geleden door het graven van de Echtens-nieuwe-Grift of de Hoogeveensche vaart ontstaan en telt thans tusschen de 10- en 11000 nijvere inwoners, die zich met landbouw, veete...

Lees verder