Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Cornelis Tromp

betekenis & definitie

Ned. vlootvoogd. *9.9.1629 Rotterdam. ✝ 29.5.1691 Amsterdam: zoon van M.H. Tromp.

Streed als schout-bij-nacht in de Eerste Engelse Oorlog, in de 4e Noordse oorlog; 1663 in de Middellandse Zee tegen de Algerijnse kapers. Werd in de Tweede Engelse Oorlog tot vice-admiraal bevorderd. Nam deel aan de Vierdaagse Zeeslag (1666) maar kreeg ongenoegen met opperbevelhebber De Ruyter na de Tweedaagse Zeeslag (1666). waarin hij, zonder zich om de rest van de vloot te bekommeren, een Engels eskader was gaan achtervolgen. Werd afgezet en trad pas 1673, nadat stadhouder Willem III hem verzoend had met De Ruyter, weer in dienst. Nam tijdens de Derde Engelse Oorlog deel aan de slagen bij Schooneveld en Kijkduin, streed 1676-77 in de Oostzee tegen Zweden en werd na de dood van de Ruyter luitenant-admiraal-generaal (1678).Litt . J.C.Warnsinck. Twaalf doorluchtige zeehelden (1941); A.Hallema, C.Tromp (1942).