Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Noordse Oorlog

betekenis & definitie

aanduiding voor 16e—18e-eeuwse oorlogen tussen Noordeuropese staten die voornamelijk de macht over het Oostzeegebied tot inzet hadden. In de 4e Noordse Oorlog (Zweeds-Poolse oorlog, 1655—60) intervenieerde de Republiek der Ver.

Nederlanden i.v.m. haar handelsbelangen en steunde Denemarken tegen Zweden (→ Haags Concert). De Zweden werden verslagen door Wassenaar van Obdam (Slag in de Sont, ontzet van Kopenhagen, 1658); en door de Ruyter. die Nyborg veroverde (1659). De oorlog werd 1660 beëindigd door de Vrede van Kopenhagen tussen Denemarken en Zweden volgens de voorwaarden van het Haags Concert en door de Vrede van Oliva tussen Zweden en Polen. De Ruyter werd in de Deense adelstand verheven.Litt. N.F.Noordarn, De Republiek en de Noordse Oorlog. 1655-60 (1940).