Eric Bouwsma

Programmamanager In-Made / Ex-Made bij DJI

Gepubliceerd op 26-12-2016

2016-12-26

In-Made proof produceren (IMPP)

betekenis & definitie

IMPP is een meerjarig project dat tot doel heeft om penitentiaire arbeid kostendekkend te maken door te streven naar een optimale bezetting van de productiecapaciteit en een marktconform productietempo. N.b.: kostendekkendheid is voor In-Made ingezet als garantie dat penitentiaire arbeid nooit meer als kostenpost ter discussie wordt gesteld.

IMPP is een benaderingswijze die niet alleen het arbeidsbedrijf van In-Made, maar de gehele PI raakt. Bezetting van alle stoelen in de werkzaal kan alleen als de PIW-ers op de leefafdelingen zich medeverantwoordelijk voelen en acteren bij verzuim-meldingen, te laat komen en andere vormen van afwezigheid. De leiding moet respecteren dat de arbeidsblokken "heilig" zijn en sturen op vervanging bij afwezigheid. Arbeid is een belangrijke resocialisatie-activiteit, die alleen waarde toevoegt, indien gedetineerde werken onder normale omstandigheden met normale productie-eisen.
Ook beveiliging en facilitaire dienst zijn belangrijke partners bij aan-, afvoer en opslag van goederen. Hoe hoger de productiviteit, des te meer transportbewegingen er nodig zijn. Die kunnen niet zonder hulp van gedetineerden worden uitgevoerd en er moet consensus zijn over de plaatsen waar die mogen komen en de taken die ze mogen vervullen.
Binnen IMPP stimuleren we inrichtingen om kennis te nemen van elkaars best practices en van elkaar te leren. De onderlinge verschillen worden kleiner, maar zijn zeker nog aanwezig. Zowel qua prestaties, als ook qua visie op de inzet van gedetineerden. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van LEAN bij de verbetering van de werkprocessen. Alle hoofden arbeid hebben de yellow belt, een flink aantal heeft de green belt.
In het In-Made kernteam is kennis op niveau van green- en black belt voorhanden.