Eric Bouwsma

Programmamanager In-Made / Ex-Made bij DJI

Gepubliceerd op 23-09-2017

2017-09-23

In-Made rating

betekenis & definitie

De In-Made rating is het kwaliteitssysteem van In-Made. Hiermee worden jaarlijks de penitentiaire productiebedrijven van de Nederlandse gevangenissen doorgelicht en beoordeeld. Aan de hand van de rating kunnen klanten inzicht krijgen in de mate waarin de In-Made bedrijven hun kwaliteit op orde hebben.

De In-Made rating is in samenwerking met de auditdienst van DJI tot stand gekomen. Hoofden arbeid uit een andere regio en een stafmedewerker van het hoofdkantoor van DJI voeren de audit uit. De audit vindt jaarlijks plaats.

De In-Made bedrijven hebben standaard een C rating. Om een B rating te halen moeten voorgeschreven beleidsdocumenten actueel en vastgesteld zijn en moeten werkinstructies op de werkplek aanwezig zijn en steekproef-registraties op orde zijn.
Momenteel (september 2017) hebben 20 van de 24 bedrijven de B rating behaald.
Om voor de A rating in aanmerking te komen worden strenge prestatie-eisen gesteld ten aanzien van de effectiviteit van het bedrijf. Je kunt daarbij denken aan zaken als, volledige zaalbezetting, productietempo, opbrengst per uur, etc. Bedrijven de de B rating hebben behaald kunnen vanaf 2018 een audit voor de A rating aanvragen.

De In-Made rating is niet alleen voor onze klanten belangrijk, ook in de sturing vanuit het hoofdkantoor DJI op de afzonderlijke gevangenissen heeft de rating betekenis.