Eric Bouwsma

Programmamanager In-Made / Ex-Made bij DJI

Gepubliceerd op 18-04-2018

2018-04-18

In-Made praktijkschool

betekenis & definitie

De In-Made praktijkschool is na een geslaagde pilot het model van praktijkscholing binnen de arbeidsbedrijven, waarbij gedetineerden een portfolio opbouwen met verworven beroepsvaardigheden en competenties. Ze bouwen zo een Ervaringsprofiel op dat ook extern wordt erkend. (S-BB) Sinds 2017 vindt implementatie plaats in de inrichtingen.

De meeste gedetineerden verblijven te kort in detentie om een vakdiploma op MBO niveau te behalen. De meeste werksoorten binnen de penitentiaire arbeid lenen zich hier niet direct voor. Om gedetineerden bij vertrek toch iets van waarde mee te kunnen geven, gaan we vanaf dag 1 op de arbeid beginnen met het in beeld brengen en certificeren van werknemersvaardigheden, na enige tijd aangevuld met beroepsgerichte vaardigheden en waar nodig kort cursussen, bijv op het gebied van veiligheid (VCA) of hygiene (HACCP). Op enig moment kan hiervan een Ervaringsprofiel worden opgesteld en kan een Ervaringscertificaat worden opgesteld ten behoeve van doorstroom naar MBO onderwijs.
De Stichting Samenwerking Beroepsopleidingen en Bedrijfsleven (S-BB) heeft inmiddels besloten om de In-Made praktijkschool te erkennen als instantie die door de branches erkende praktijkverklaringen mag afgeven.
Werkmeesters in de PI's worden allemaal opgeleid tot praktijkopleider bijzondere dolgroepen, de werkplaatsen worden erkend leerbedrijf.
Landelijke implementatie is gestart in januari 2017 en zal bijna drie jaar in beslag nemen.