Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

Gepubliceerd op 22-01-2020

BOTERBLOEM

betekenis & definitie

(Fr.: bûterblom). Scherpe en kruipende B. zijn zeer algemeen in heel Frl.

Akker-B. is een onbestendige verschijning op de klei. Gulden-B. is gevonden bij Joure en Eernewoude; knol-B. vindt men vooral langs de kusten van het IJselmeer, op de klei daarachter en op de eilanden, verder langs spoorwegen.

Egel-B. is algemeen in het laagveen en in duinpannen, grote B. slechts in echte veenstreken. Blaartrekkende B. komt overal langs sloten voor.

Behaarde B. op de eilanden en hier en daar op de klei, bijv. in Oostdongeradeel.

< >