Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Gepubliceerd op 21-01-2020

Veiling

betekenis & definitie

is een wijze van verkoop bij opbod (meestal) of afslag, waarbij een bepaald aanbod tegenover de gezamenlijke aanwezige koopers wordt gesteld en de prijs dus onmiddellijk uit de verhouding tusschen vraag en aanbod, zonder de toevalligheden en wrijvingsweerstanden van de verspreide markt, tot stand komt. De V. wordt toegepast voor onroerende en roerende goederen en heeft speciaal in Ned. een groote omvang en een eigen technisch apparaat gekregen voor land- en tuinbouwproducten.

Ook in de wereldhandel komt V. van bepaalde waren in de voornaamste stapelplaatsen geregeld voor: wol, tabak, enz. Bij executie is openbare V. in de regel verplicht.Indien de geboden prijs onvoldoende is kan deze worden geweigerd. Vooral bij de V. van onroerende goederen hebben zich naar plaatselijke usance verschillende vormen van opdrijving van de prijs ontwikkeld, die tegenover voordeel voor de betrokkenen in de vorm van een premie (strijkgeld, enz.) het risico meebrengen, dat zij aan hun bod „blijven hangen”.

Lit.: Jaarboeken v. h. Centr. Bureau v. d. Veilingen in Ned.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!