Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

1.071 Onderwerpen

28.973 Bezoekers

Deze beknopte economische encyclopedie wil economie voor de practijk zijn, in de zin van een practisch handboek, zoowel voor hen die uit hoofde van hun beroep met de economie nader te maken hebben, als voor hen die er dagelijks op stuiten. Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen.

Toon meer

Definities en betekenissen van Economische encyclopedie 1940