Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

1.071 Onderwerpen

118.128 Bezoekers

Economische encyclopedie is geschreven door D.C. van der Poel (1940).

Deze beknopte economische encyclopedie wil economie voor de practijk zijn, in de zin van een practisch handboek, zoowel voor hen die uit hoofde van hun beroep met de economie nader te maken hebben, als voor hen die er dagelijks op stuiten.

Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen.

Toon meer

Definities en betekenissen van Economische encyclopedie