Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Gepubliceerd op 04-05-2021

Phylloxera

betekenis & definitie

Ziekte van de wijnplant veroorzaakt door een parasiet, de Phylloxera vastatrix, een luis van de aphididae-familie, die waarschijnlijk thuishoorde op de inheemse wijnplanten in het oosten van de Verenigde Staten waaraan hij minder schade berokkende dan aan die van andere landen en gebieden. In de tweede helft van de 19de eeuw teisterde de phylloxera eerst de wijngaarden van Californië.

Daarna verbreidde hij zich door middel van geïmporteerde planten over Europa, waar hij complete wijngaarden verwoestte. Met name Frankrijk werd zwaar getroffen, waar de phylloxera sinds 1870 actief was. De oudste wijnkenners discussiëren nog steeds over de kwaliteiten van de wijn voor en na deze plaag. Als preventieve maatregel entte men rassen van de Vitis vinifera op Amerikaanse stammen die beter bestand zijn tegen deze plaag. De enting heeft geen nadelige invloed op de Vitis vinifera, maar wel op de levensduur van de plant.De wijnplanten hebben dus niet meer de levensduur van weleer. Nu is het zo dat oude planten weinig druiven geven maar wel van kwaliteit, terwijl jonge planten veel druiven, maar geringe kwaliteit opleveren.

Waarschijnlijk een tweede, zij het nog niet wetenschappeüjk bewezen, gevolg van de phylloxera is: sinds de phylloxera de wijnplant heeft aangetast komt ook de court noué, een infectieuze degeneratieziekte, voor. Heel wat eminente geleerden trekken daaruit dan ook de conclusie dat de phylloxera de overbrenger van deze ziekte is.

* 08 DE WIJNSTOK