Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Gepubliceerd op 04-05-2021

Alcoholgehalte

betekenis & definitie

De hoeveelheid alcohol die een wijn bevat, of de alcoholische sterkte van die wijn, wordt in Frankrijk altijd uitgedrukt in volume bij een temperatuur van 20°C, volgens het principe van GayLussac: zuivere alcohol heeft een sterkte die gelijk is aan 100 procent, en het alcoholgehalte is gelijk aan het aantal liters ethyl-alcohol in 100 liter wijn wanneer beide volumes zijn gemeten bij een temperatuur van 20°C. Zo komt 1 procent alcohol overeen met 1 cc zuivere alcohol in 100 cc wijn.

De hoeveelheid alcohol kan in grammen per liter worden uitgedrukt bij een temperatuur van 20°C (Renouil en de Traversay: Dictionnaire du vin).De Britse waardering is gebaseerd op de ‘proof gallon’ en de ‘proof spirit’.

De ‘proof spirit’ is een standaardalcohol die bij een temperatuur van 11°C precies twaalf dertiende van een in volume gelijke hoeveelheid gedistilleerd water weegt. Het is eigenlijk een mengsel van water en alcohol dat in gewicht 49,28% en in volume 57,1% alcohol bevat bij een temperatuur van 15,6°C. De ‘proof gallon’ is een eenheid van volume en alcoholgehalte die gelijk is aan 4,5459631 liter standaard ‘proof spirit’. Om de alcoholhoeveelheid te meten wordt het gradensysteem van Sikes gebruikt. Daar de ‘standaard’ volgens Gay-Lussac overeenkomt met 57,1° wordt een hoger alcoholgehalte uitgedrukt in Sikes O.P. (over proof) graden en komen 100 graden Gay-Lussac overeen met 75,9° Sikes O.P. Omgekeerd wordt een lager alcoholgehalte uitgedrukt in Sikes U.P. (under proof, d.w.z. onder het standaardniveau) en in dat geval komen 100° Sikes U.P. overeen met 0° Gay-Lussac. In de Verenigde Staten wordt het alcoholgehalte van wijn in volumepercentage uitgedrukt bij een temperatuur van 15°C.

→ AANHANGSEL.