oogheelkunde betekenis & definitie

Onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de ziektes van het oog en de behandeling daarvan.

Ook oftalmologie (uitspraak: of-tal-moo-loo-GIE).