Wat is de betekenis van oogheelkunde?

2010
2021-04-21
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

oogheelkunde

Onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de ziektes van het oog en de behandeling daarvan. Ook oftalmologie (uitspraak: of-tal-moo-loo-GIE).

Lees verder
1973
2021-04-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

oogheelkunde

v., (ook: oftalmologie), leer en heelkunde met betrekking tot ziekten en afwijkingen van het oog.

1954
2021-04-21
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Oogheelkunde

ofthalmologie.

1950
2021-04-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oogheelkunde

v., leer en heelkunde van de ziekten en afwijkingen van het oog.

1950
2021-04-21
ensie 1950

Ensie deel 7, uitgegeven in 1950. Onder redactie van Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper.

Oogheelkunde

De oogheelkunde van de huisdieren, welke evenals de oogheelkunde van de mens, niet alleen de aandoeningen en ziekten van de oogbol zelf, maar ook die van de het oog direct omringende en beschuttende delen behandelt, zoals bindvlies, derde ooglid, oogleden, traanapparaat en oogholte met de verschillende oogspieren, vaten en zenuwen, zal, vooral om p...

Lees verder
1949
2021-04-21
Ensie 1949

Ensie deel 6, uitgegeven in 1949. Biologie, Anthropologie, Geneeskunde, Farmacie.

Oogheelkunde

Brekingsafwijkingen; brillen Sedert Kepler in zijn ‘Dioptrica’ (1611) de gang der lichtstralen in het oog voor het eerst juist heeft beschreven, heeft de leer der brekingsafwijkingen (refractie-anomalieën) enige eeuwen stand gehouden, doch een oplossing van het psychologische vraagstuk van de omkering van het waargenomen ne...

Lees verder
1933
2021-04-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Oogheelkunde

De leer der ziekten van het oog en zijn nevenorganen, en de behandeling ervan. De oudste bekende oogheelkundige recepten zijn afkomstig uit Egypte en dateeren uit de 16e eeuw v. Chr. Bij de Grieken, Romeinen en Arabieren beperkte zich de kennis hoofdzakelijk tot het uitwendige van het oog, de brekingsafwijkingen en de staar. Chr. Huygens behandeld...

Lees verder
1916
2021-04-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Oogheelkunde

Oogheelkunde - is de leer van de ziekten van het oog en zijn nevenorganen en de behandeling daarvan. Het kan ons nauwelijks verwonderen, dat een zoo belangrijk en zoo aan de lichaamsoppervlakte liggend orgaan als het oog reeds vanaf de vroegste tijden, dat de geneeskunst beoefend werd, de aandacht heeft getrokken en de kennis der afwijkingen betrek...

Lees verder
1898
2021-04-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oogheelkunde

v. heelkunde van de ziekten van het oog; — ook wordt daartoe gerekend: de studie van het oog als optisch instrument en de afwijkingen in den bouw daarvan; ...HEELKUNDIG, bn. de oogheelkunde betreffende: een oogheelkundige, een beoefenaar der oogheelkunde, een oogarts; ...HOEK, m. (-en), de hoek, gevormd door de beide oogleden; (ook) de hoek...

Lees verder