Arnoud van den Eerenbeemt

Medisch terminoloog | ZORGTAAL

Gepubliceerd op 23-02-2017

broeder

betekenis & definitie

Woord waarmee sommige mensen een mannelijke verpleegkundige aanspreken.

Buiten de geneeskunde is een broeder een mooi woord voor ‘broer’ en daarnaast een ander woord voor een monnik. Een monnik is een gelovige die in een klooster leeft en plechtig heeft beloofd zich daar aan regels te houden (gelofte doen), maar die niet tot priester is gewijd. Monniken spreken elkaar soms met ‘broeder’ aan. Verschillende ziekenhuizen in Nederland zijn vroeger door katholieke broeders gesticht. Vandaar dat dit woord later de aanspreektitel voor mannelijke verpleegkundigen is geworden. ‘Meneer de verpleegkundige, ik moet!’ roept ook wel onhandig als je in het ziekenhuis ziek en met hoge nood in bed ligt en snel op de po wilt om te poepen.

Kijk ook bij verpleegkundige, zuster.