zuster betekenis & definitie

Woord waarmee sommige mensen een vrouwelijke verpleegkundige aanspreken.

Kijk ook bij broeder, verpleegkundige.