Kwantitatieve nauwkeurigheid betekenis & definitie

De mate waarin kwantitatieve gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. (specialisatie van nauwkeurigheid)

Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op attributen die uitgedrukt worden in een getal. Dat moet dan wel een betekenisvol getal zijn en niet bijvoorbeeld een betekenisloos volgnummer. Deze gegevens moeten zoveel mogelijk overeenkomen met het juiste getal. Dat kan zowel op een statistische manier worden beschouwd als voor een enkelvoudige waarden. Bij een statistische beschouwing is kwantitatieve nauwkeurigheid afgeleid van de systematische afwijking en de statistische precisie.