Statistische precisie betekenis & definitie

De mate waarin metingen of berekeningen bij herhaling dezelfde waarde opleveren. (specialisatie van precisie)

Dit gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen. Het moet in relatie tot systematische afwijking en (de verschillende vormen van) nauwkeurigheid worden gezien. Nauwkeurigheid is afgeleid van de systematische afwijking en de statistische precisie. De standaarddeviatie is een belangrijk begrip in de statistiek.

Om de standaardafwijking (van een populatie) te berekenen neem je de volgende stappen:
1. Bereken het gemiddelde.
2. Neem van elk getal de afstand tot het gemiddelde
3. Neem het kwadraat van die afstanden.
4. Bereken het gemiddelde van die kwadraten.
5. Neem de wortel van de uitkomst