Leesbaarheid betekenis & definitie

De mate waarin teksten voor de doelgroep begrijpelijk zijn geformuleerd. (specialisatie van begrijpelijkheid)

Dit gaat er vooral over dat teksten kunnen worden begrepen door de lezer. Het is dan met name relevant om de gebruikte woorden te beperken tot een subset waarvan ondersteld mag worden dat de doelgroep deze begrijpt. In die context wordt ook wel gesproken over een B1 taalniveau, wat een niveau is wat het merendeel van de bevolking begrijpt. Voor zover toch andere specifieke begrippen noodzakelijk zijn, zouden ze minimaal expliciet gedefinieerd moeten zijn.