Wat is de betekenis van overeenkomen?

2018
2022-05-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overeenkomen

overeenkomen - onregelmatig werkwoord uitspraak: o-ver-een-ko-men 1. er iets over aan elkaar beloven ♢ wij zijn overeengekomen dat we samen een bedrijf beginnen 2. voor een deel of helemaal hetzelfde zijn ...

Lees verder
1973
2022-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

overeenkomen

(kwam overeen, is overeengekomen), 1. gelijk zijn: de verklaringen van de getuigen komen vrijwel overeen; 2. samengaan, stroken, bij elkaar passen: die kleuren komen slecht overeen; zij komen overeen als kat en hond, in het geheel niet; 3. het eens worden: zij konden omtrent de prijs niet overeenkomen; tot een schikking komen, een overeenkomst slui...

Lees verder
1952
2022-05-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Overeenkomen

v., oerienkomme; (afspreken), oerienkomme, akkoartsje, ôfprate, to riede wurde.

1950
2022-05-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Overeenkomen

(kwam overeen, is overeengekomen), 1. gelijk zijn: de verklaringen der getuigen komen vrijwel overeen; 2. samengaan, kloppen, stroken; bij elkander passen: dat kwam met zijn aard en talent niet overeen; die kleuren komen slecht overeen; 3. in aard en opvattingen overeenstemmen, geschikt, gepast voor elkander zijn: die man en vr...

Lees verder
1937
2022-05-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

overeenkomen

kwam overeen, i. overeengekomen (1 gelijk zijn aan; overeenstemmen; 2 bij elkaar horen; 3 een overeenkomst sluiten, bepalen; afspreken; het eens worden of zijn): 1 deze twee rekeningen komen niet overeen; uw daden komen niet overeen met uw woorden; 2 deze twee kleuren komen goed overeen, passen bij elkaar; 3 zij kwamen overeen, elkaar te helpen.

Lees verder
1898
2022-05-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overeenkomen

Overeenkomen (kwam overeen, is overeengekomen), gelijk zijn aan: de verklaringen der getuigen komen vrij wel overeen; — bij elkander behooren: die kleuren komen slecht overeen; — overeenstemmen, geschikt, gepast voor elkander zijn: dat komt met mijn belang niet overeen; die man en vrouw komen goed, slecht overeen; — het eens wor...

Lees verder