Clipit media monitoring

Media monitoring

Gepubliceerd op 21-09-2018

Corporate communication

betekenis & definitie

Communicatie met als doel de kennis en affectie van alle belanghebbenden te beïnvloeden ten gunste van de organisatie als geheel.

Corporate communication is het management instrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat de organisatie het imago dat ze bij haar doelgroepen wil hebben, krijgt en behoudt. Bedrijfscommunicatie helpt organisaties hun missie uit te leggen, de vele visies en waarden te combineren tot een samenhangende boodschap aan belanghebbenden. Het concept van corporate communicatie kan worden gezien als een integrale communicatiestructuur die belanghebbenden verbindt met de organisatie. Identiteit, imago en reputatie zijn drie waarden die belangrijk zijn bij corporate communicatie.