Communicatie betekenis & definitie

Communicatie is een wederkerig proces van verbale en non-verbale overdracht van informatie. Er is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger.

De uitwisseling kan visueel, auditief, tactiel, op basis van reuk of smaak plaatsvinden. Een medium kan een centrale rol spelen in deze uitwisseling. Een boodschap kan immers middels een medium overgedragen worden naar één of meer ontvangers. Media en media-technologieën zoals kranten, radio, televisie, internet en social media maken onderdeel uit van communicatie in de huidige samenleving. Door de aanzienlijke impact van communicatieprocessen en media op individuen, groepen en de samenleving, is er in het bedrijfsleven veel aandacht voor communicatiestrategieën.