Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Semiramis

betekenis & definitie

Volgens de sage der oudheid koningin van ’t Assyrische rijk, die haar gemaal Ninus opvolgde, en, terwijl zij haar gebied tot in Azië en Lybië uitbreidde, den roem van haar wapenfeiten vestigde in alle landen. Zij stichtte Babylon, en maakte ze tot de eerste stad van de oude wereld, door haar prachtige kunstwerken; de naam van de „hangende tuinen” van Babylon bewaart haar gedachtenis.

Men meent uit spijkerinschriften, in den jongsten tijd, tot het besluit te mogen komen, dat er inderdaad een koningin Semiramis over Assyrië geregeerd heeft.