Wat is de betekenis van Semiramis?

2017
2022-07-07
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Semiramis

Semiramis, volgens de legenden een dochter van de godin Derketo, werd te vondeling gelegd in de woestijn, waar ze overleefde doordat duiven haar voedden. Ze werd gevonden door de herder Simmas, die haar grootbracht als zijn eigen kind. Later werd ze de vrouw van Onnes (ook wel Menones), die namens de Assyrische koning Ninos het gezag uitoefende ove...

Lees verder
1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Semiramis

legendarische koningin in het Assyrische Rijk; zie ook wereldwonderen.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Semiramis

Griekse naam voor een legendarische Assyrische koningin, volgens de antieke overlevering een dochter van de Syrische godin Derketo en de gemalin van de Assyrische koning Nino. Na de dood van Nino zou Semiramis alleen hebben geregeerd en grote veldtochten hebben ondernomen. Toen haar zoon Ninya een moordaanslag op haar deed, zou zij afstand hebben g...

Lees verder
1959
2022-07-07
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Semiramis

Legendarische koningin van Assyrië en Babylonië, stichtte Babylon, zie Assyrische tijd – kunst; Urartu – kunst.

1949
2022-07-07
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Sĕmīrămis

(Sam.), ĭdis, f. gemalin en opvolgster van de Assyrische koning Ninus; appellat., van Gabinius wegens zijn wellustigheid.

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Semiramis

(Shammu-ramat), Assyrische koningin, weduwe van Shamshi-Adad V (824810 v.C.), moeder van Adad-nirari III (806-782).

1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Semiramis

mythische koningin v. Assyrië en Babylonië; de hangende tuinen te Babylon, aan haar toegeschreven, zijn van Nebucadnezar; de Noordse Semiramis, Margareta van Zweden (1352–1412), die in 1397 de Unie van Calmar tot stand bracht (Zweden, Noorwegen, Denemarken).

1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Semiramis

myth. koningin v. Assyrië en Babylonië, ± 2000 v. Chr., aan wie ten onrechte de bouw der hangende tuinen v. Babel wordt toegeschreven (deze zijn afk. v. Nebucadnezar).

Lees verder
1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Semiramis

De vergriekschte benaming van de Assyrische koningin Sammoeramat, gemalin van Sjamsji-adad V (823-810 v. Chr.). Zij was een Babylonische prinses, waarschijnlijk een dochter van den Babylonischen koning Mardoekzakir-sjoemi. Na den dood van haar gemaal nam zij vijf jaar het regentschap waar over haar zoon Adad-nirari III. Onder de regeering van haar...

Lees verder
1926
2022-07-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Semiramis

Volgens de sage der oudheid koningin van ’t Assyrische rijk, die haar gemaal Ninus opvolgde, en, terwijl zij haar gebied tot in Azië en Lybië uitbreidde, den roem van haar wapenfeiten vestigde in alle landen. Zij stichtte Babylon, en maakte ze tot de eerste stad van de oude wereld, door haar prachtige kunstwerken; de naam van de &bd...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Semiramis

Semiramis - is de vergriekschte vorm voor Sammoe-râmat, een Babylonische prinses; zij voerde een krachtig regentschap uit tijdens de minderjarigheid van haar zoon, den Assyrischen koning Adad-nirâri IV (811—783).

1910
2022-07-07
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Semiramis

Semiramis - Σεμίραμις, dochter van Derceto (z. a.), gehuwd met den assyrischen landvoogd Menon of Onnes, trok bij het beleg van Bactra door haar schoonheid en heldhaftigheid de aandacht van koning Ninus, die haar tot vrouw nam en bij wien zij moeder werd van Ninyas. Na den dood van haar gemaal nam zij voor...

Lees verder
1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Semiramis

Semiramis, volgens de sage eene koningin van Assyrië en eene dochter van Derceto, eene Assyrische godin, werd te vondeling gelegd, door den herder Simmas gevonden en opgevoed en trad volgens het berigt van Ctesias in het huwelijk met Onnes, stadhouder van Syrië en na den zelfmoord van dezen met koning Ninus, wiens bewondering zij had opgewekt door...

Lees verder
1869
2022-07-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Semiramis

koningin van Assyrië, beroemd door vernuft en schoonheid, was aanvankelijk slavin geweest. Memmes, veldheer van Niuiis, haar opgemerkt hebbende, nam haar tot vrouw; en het duurde niet lang of koning Ninus werd zelf verliefd op haar; op zijn verlangen stond Menoues haar aan hem af, en reecU spoedig oefende zij op den koning een allesvermogendeu...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten