Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Julius

betekenis & definitie

Naam van een Romeinschen hoofdman over honderd, die Paulus en andere gevangenen naar Rome bracht (Handelingen 27 : 1). Hij was jegens Paulus zeer vriendelijk, veroorloofde hem te Sidon de Christenen te bezoeken, door wie hij voor de verdere zeereis verzorgd werd (Hand. 27 : 3).

In het vervolg der zeereis meende hij den raad van den stuurman en den schipper te moeten opvolgen, tegen de waarschuwing van Paulus in, om niet af te varen van Creta. Het heimelijk voornemen van de krijgsknechten, om de gevangenen en Paulus te dooden werd door hem verijdeld (Hand. 27 : 42, 43).

Te Rome gekomen gaf hij Paulus over aan den „overste des legers”. Waarschijnlijk ontving Paulus door den invloed van dezen hoofdman te Rome een milde behandeling (Hand. 28 : 16).