Wat is de betekenis van julius?

2020
2021-04-22
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

julius

Lat. Iulius, naam van een Romeinse gens (dit is familie, geslacht), waartoe Gaius Iulius Ceasar behoorde. De betekenis is niet zeker, de naam wordt wel in verband gebracht met Grieks ioulos 'de eerste wollige baardharen' dus 'de jeugdige'. Hij wordt ook verklaard uit Jovilius 'aan Jupiter gewijd'. In het Nieuwe Testament komt Julius voor als de naa...

Lees verder
2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Julius

Julius - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Julius

mannennaam, gedragen door o.a. drie pausen. Julius I, paus (337—352), heilige. Julius verdedigde Athanasios, bisschop van Alexandrië, die door de arianen was afgezet. In 342-343 riep hij het Concilie van Sardica bijeen, dat een sterke dam tegen het →arianisme in het westen opwierp en Athanasios als rechtmatige bisschop van Alexandri...

Lees verder
1964
2021-04-22
voornamen

Voornamenboek

Julius

m Lat. lulius, naam van een Romeinse gens (dit is familie, geslacht), waartoe Gaius lulius Ceasar behoorde. De betekenis is niet zeker, de naam wordt wel in verband gebracht met Gri. ioulos ‘de eerste wollige baardharen’ dus 'de jeugdige’. Hij wordt ook verklaard uit Jovilius 'aan Jupiter gewijd'. In het N.T. komt J...

Lees verder
1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Julius

naam van 3 pausen: I (paus 337-352), heilige, koos partij voor Athanasius tegen de Arianen en beriep in 340 een cynode te Rome, die Athanasius als rechtmatige bisschop van Alexandrië erkende. Feestdag 12 April. II (paus 1503-1513; geb. 1443), Giuliano clella Rovere; groot bevorderaar van kunsten en wetenschappen, opdrachtgever van Bramante, M...

Lees verder
1926
2021-04-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Julius

Naam van een Romeinschen hoofdman over honderd, die Paulus en andere gevangenen naar Rome bracht (Handelingen 27 : 1). Hij was jegens Paulus zeer vriendelijk, veroorloofde hem te Sidon de Christenen te bezoeken, door wie hij voor de verdere zeereis verzorgd werd (Hand. 27 : 3). In het vervolg der zeereis meende hij den raad van den stuurman en den...

Lees verder
1870
2021-04-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Julius

Onder dezen naam vermelden wij: Drie Pausen, namelijk: Julius I (335—352), die op de Synode te Sardica (343) het regt van appél verkreeg. — Julius II (1503—1513), eigenlijk Julianus délla Povere uit Albizuola, den kleinzoon van paus Sixtus IV. Deze verhief hem tot bisschop en cardinaal, waarna hij eindelijk den Pauselijken zetel beklom. Hij was hoo...

Lees verder