Gepubliceerd op 31-12-2016

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid

betekenis & definitie

Rechtsvorm, behorende bij een georganiseerde groep waarin natuurlijke personen, rechtspersonen of combinaties daarvan samenwerken voor een gemeenschappelijk doel of belang, maar waarbij die groep zelf niet in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Toelichting Voorbeelden van deze rechtsvorm zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).

Na de inwerkingtreding van de Wet Personen Vennootschappen zullen dergelijke samenwerkingsverbanden aangeduid worden als openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (ov), of als openbare vennootschappen mét rechtspersoonlijkheid (ovr). Een ov kan een ovr worden als het vennootschapscontract wordt vastgelegd in een notariële akte. Zie ook: Juridische eenheid, Natuurlijk persoon, Rechtspersoon