Gepubliceerd op 30-12-2016

Maatschap

betekenis & definitie

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, maten genoemd, een bedrijf voeren. Er is geen van het privévermogen afgescheiden zakelijk vermogen (“afgescheiden vermogen”).

Over de bevoegdheden van elke maat zijn afspraken gemaakt, doorgaans in een maatschapscontract. Een daartoe bevoegde maat kan namens het samenwerkingsverband overeenkomsten afsluiten, waarna alle maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn. Toelichting De maten zijn doorgaans natuurlijke personen, maar kunnen ook niet-natuurlijke personen zijn. Een onbevoegd handelende maat bindt alleen zichzelf; de andere maten zijn daarvoor niet aansprakelijk. Schuldeisers van de maatschap hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Zie ook: Juridische eenheid, Natuurlijk persoon, Nietnatuurlijke persoon, Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid