Gepubliceerd op 30-12-2016

Rechtspersoon

betekenis & definitie

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Toelichting Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.

De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen: privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting); publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan); kerkgenootschappen. Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris. Zie ook: Juridische eenheid, Natuurlijk persoon