Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 31-12-2016

Commanditaire vennootschap (CV)

betekenis & definitie

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, vennoten genoemd, een bedrijf voeren. Binnen het samenwerkingsverband zijn er twee soorten vennoten: beherende en stille (commanditaire) vennoten.

Beherende vennoten zijn volledig aansprakelijk voor de verplichtingen van het samenwerkingsverband. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken en slechts aansprakelijk tot het bedrag dat ze in het samenwerkingsverband hebben ingebracht. Toelichting De vennoten zijn doorgaans natuurlijke personen, maar kunnen ook niet-natuurlijke personen zijn. Beherende vennoten zijn met hun hele privévermogen aansprakelijk als de vennootschap de verplichtingen niet nakomt. Stille vennoten mogen niet namens de vennootschap naar buiten treden. Doen ze dat wel dan worden ze gezien als beherend vennoot en worden aansprakelijk met hun hele privévermogen. Zie ook: Juridische eenheid, Natuurlijk persoon, Niet-natuurlijke persoon, Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid