Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

Juridische eenheid

betekenis & definitie

Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Toelichting Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).

Zie ook: Commanditaire vennootschap (CV), Maatschap, Natuurlijk persoon, Rechtspersoon, Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, Vennootschap onder Firma