Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gepubliceerd op 28-09-2016

2016-09-28

Activa

betekenis & definitie

Kort gezegd zijn de activa de bezittingen van een organisatie. De activa staan op de balans aan de linkerkant, oftewel de debetzijde. Binnen de activa kan onderscheid worden gemaakt tussen vaste activa, vlottende activa en financiële middelen.

Vaste activa zijn de bezittingen van een organisatie die over een langere periode gelijk blijven en die los staan van de omzet en afzet. De vaste activa zijn ook weer op te delen in categorieën. Je hebt materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa. Materiële vaste activa zijn alle bezittingen die langer meegaan en tastbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, grond en inventaris, zoals machines en computers. Immateriële vaste activa zijn daarentegen niet tastbaar. Hierbij gaat het om octrooien en patenten, licenties, vergunningen of goodwill. Tot slot zijn er de financiële vaste activa. Onder de financiële activa vallen deelnemingen en langlopende effecten. Bij deelnemingen gaat het om het bezit van aandelen van dochterondernemingen, om zeggenschap in de andere organisatie te hebben. Langlopende effecten zijn aandelen die je bezit om mee te kunnen delen in de winst van de andere organisatie.

De tweede categorie binnen de activa bevat de vlottende activa. Hieronder vallen de middelen die je nodig hebt binnen je organisatie en die gedurende het jaar steeds veranderen. De voorraad is hier een goed voorbeeld van. Iedere keer als er een product wordt geproduceerd (industriële onderneming) of verkocht verandert de voorraad.

De laatste categorie binnen de activa zijn de financiële middelen. Het gaat hier om al het werkelijke geld dat aanwezig is.