Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gepubliceerd op 28-09-2016

2016-09-28

Balans

betekenis & definitie

De balans is een overzicht waarop alle bezittingen en alle verplichtingen van de organisatie staan. De balans is een momentopname, wat betekent dat de balans er elke dag weer anders uit kan zien. Op de balans staan de zogenoemde voorraadgoederen.

De balans bestaat uit twee zijden. De activazijde en de passivazijde. Aan de activazijde komen alle activa oftewel bezittingen van de organisatie te staan. Binnen de categorie activa kan een onderscheid worden gemaakt tussen vaste activa, vlottende activa en financiële middelen. Aan de passivazijde komen alle passiva oftewel verplichtingen van de organisatie en het eigen vermogen van de organisatie te staan. Op de balans wordt een onderscheid gemaakt in de categorieën eigen vermogen, voorziening, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. In deze volgorde worden alle posten op de balans gerangschikt.

Bij de balans geldt het evenwichtsprincipe. Dit houdt in dat het totaal van de activazijde gelijk moet zijn aan het totaal van de passivazijde. Er moet balans zijn en de balans moet dus in evenwicht zijn. Dit evenwichtsprincipe kan tegelijkertijd ook worden gebruikt om een ontbrekende balanspost te berekenen of een opdracht te controleren. Als de totalen van de activa en de passiva van elkaar verschillen, betekent dit dat ergens in het proces van het opstellen van de balans een fout is gemaakt. Het verschil tussen het totaal aan de activazijde en de passivazijde is twee keer zo groot als de verkeerd geplaatste post, wanneer het om een fout gaat van het toeschrijven van een post aan de activazijde in plaats van de passivazijde of vice versa.