Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gepubliceerd op 14-02-2016

2016-02-14

Als/dan

betekenis & definitie

Wanneer je in de Nederlandse taal twee of meerdere dingen met elkaar vergelijkt, gebruik je hiervoor vaak de woorden als of dan. Heel vaak worden deze worden verwisseld.

Als en dan zijn beide woorden waarmee men een vergelijking kan maken tussen twee of meerdere objecten. Als wordt in de regel alleen gebruikt wanneer men wil aantonen dat twee of meerdere objecten eenzelfde waarde op iets hebben. Bijvoorbeeld:

Ik ben even groot als jij
Ik heb hetzelfde gezien als jij.

Wanneer men wil zeggen dat het ene object een hogere of lagere waarde van iets heeft, gebruikt men dan. Bijvoorbeeld:

Ik ben groter dan jij.
Ik heb iets anders gezien dan jij.

Tegenwoordig worden als en dan in spreektaal vaak door elkaar gebruikt. Groter als wordt zelfs vaker gebruikt dan groter dan. Desondanks ziet men in algemeen verzorgde spreek- en schrijftaal toch het liefst als en dan volgens de bovenstaande regels.