Hellevuur betekenis & definitie

Hellevuur, het vuur in de hel; (fig.) hevig, verwoestend vuur.

De voorstelling van het helse vuur mag zeer oud zijn, het woord hellevuur is relatief jong, en komt in het Nederlands vanaf de achttiende eeuw voor. Ook in bijbelvertalingen is het betrekkelijk recent.

Bijbelcitaat: Leidse vertaling (1899-1912), Matteüs 5:22. Maar ík zeg u dat ieder die op zijn broeder toornig wordt een vonnis van het gericht heeft verdiend, en dat wie tot zijn broeder Leeghoofd! zegt voor den Grooten Raad moet komen, en dat wie Dwaas! zegt het hellevuur verdient.

Gebruiksvoorbeeld: Wij hadden hellevuren ontstoken en menige hectare veen of buntgras was door onze wandaden verloren gegaan. (T. Kortooms, Het zwarte goud, z.j. (1962), p. 89)

Gebruiksvoorbeeld: Het stadje aan de oever van de Brazosrivier in Texas zou beroemd kunnen zijn om andere redenen dan het hellevuur waarin cultleider David Koresh en zijn Branch Davidians door de schietgrage FBI om het leven werden gebracht. (De Groene Amsterdammer, 3-3-1999, p. 32)

Gepubliceerd op 11-05-2017