Gewogen betekenis & definitie

Gewogen en te licht bevonden, grondig beoordeeld maar niet voldoende geacht. Soms ook alleen:

Te licht bevonden, afgekeurd.

Deze frequent gebruikte uitdrukking vindt haar oorsprong in Daniël 5:27, waarin een uitleg gegeven wordt van de geheimzinnige woorden die tijdens een feestmaal van de Babylonische koning Belsassar op de muur worden geschreven: ‘Mene mene, tekel ufarsin.’ Belsassar kan de Aramese woorden niet lezen, en op verzoek legt de profeet Daniël ze uit. Tekel wordt door hem verklaard als ‘U bent gewogen en te licht bevonden’ (NBV). De gehele boodschap voorzegt de ondergang van de koning en van zijn rijk: Belsassar sterft diezelfde nacht en zijn rijk gaat ten onder. Zie ook: Mene tekel en Teken.

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Daniël 5:27. Tekel, dat is, Men heeft dy op eener wagen gheweghen, ende te licht gheuonden. (Bevonden in de jongere vertalingen, bijvoorbeeld in de Leidse vertaling, 1899-1912.)

Gebruiksvoorbeeld: In dit huis van bewaring / gewogen maar te licht geacht. (G. Achterberg, Verzamelde gedichten, 1985 (H.v.B., 1969) p. 982)

Gebruiksvoorbeeld: Eindelijk leek ze voldoende gewogen te zijn en toch niet te licht bevonden, want zuster Den Hoed haalde een lijst te voorschijn. (G. van Wageningen, Pleegzuster Anne, 1994, p. 12-13)

Gebruiksvoorbeeld: Ze kunnen roepen wat ze willen, maar elk argument tegen de verruiming van de

Winkeltijdenwet wordt te licht bevonden. (Tweede Kamer, nov. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017