Wat is de betekenis van Zweten?

2022
2023-01-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

zweten

1) (17e eeuw) (jagers) bloeden (van wild dat geschoten werd). • Bij de Jagers - zweet het wild, wanneer het bloedt. (Petrus Weiland: Nederduitsch taalkundig woordenboek. 1811) • Zweeten: bloeden. (Jacobus van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. 1914) 2) (1937) (Barg.) bloeden (van personen). • (E.G. van Bolhuis...

Lees verder
2020
2023-01-28
Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Zweten

Als de lichaamstemperatuur te hoog wordt neemt de doorbloeding van de huid toe en gaan de poriën openstaan. De zweetklieren zorgen er dan vervolgens voor dat het lichaam vocht af gaat voeren. Het zweten zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur niet te veel stijgt. Een mens heeft tussen de 2 en 4 miljoen zweetklieren. Hoewel vrouwen over het alg...

Lees verder
2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zweten

zweten - Werkwoord 1. (inerg) vocht uitscheiden uit de zweetklieren in de huid Hij zweette hevig nadat hij een stuk hardgelopen had. Woordherkomst afgeleid van zweet met het achtervoegsel -en Uitdrukkingen en gezegden ♦ Peentjes zweten ...

Lees verder
2018
2023-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zweten

zweten - regelmatig werkwoord uitspraak: zwe-ten 1. er komt vocht uit je huid ♢ de voetballers liepen erg te zweten in die hitte Regelmatig werkwoord: zwe-ten ik zweet jij/u zweet...

Lees verder
1974
2023-01-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

zweten

➝ transpiratie.

1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zweten

(zweette, heeft gezweet), 1. transpireren, vocht uitwasemen, zweet van zich geven: — van de warmte; ergens op —, zich sterk inspannen om een moeilijke arbeid te verrichten; 2. als zweet van zich geven: bloed —, verschijnsel dat het zweet een weinig rood gekleurd is van bloed; 3. (jagersterm) bloeden; 4. uitslaan: de nieuwe dakp...

Lees verder
1963
2023-01-28
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

zweten

(vervoeging?), (veroud., ook.) gisten (van cacaobonen). De vruchten worden met een sikkel afgestooten en daarna opengespleten; de cacaobonen worden er dadelijk uitgehaald en te gisten gelegd, of, zoals 't heet, tezweeten (A.C. Wesenhagen 1896, cit. volgens Hira 194; enige vindpl.).- Etym.: AN z. bet. ook allerlei processen en procéd&eac...

Lees verder
1952
2023-01-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zweten

v., switte; ik begin er al van te —, ik haw it swit al; erg(van inspanning), der in switsje ôfhelje.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zweten

(zweette, heeft gezweet), 1.transpireren, vocht uitwasemen, zweet van zich geven : onder de armen zweten ; de zwetende huid ; — ik zweet ervan, dat kost mij moeite; ergens op zweten, zich sterk inspannen om een moeilijke arbeid te verrichten ; — de examinandi laten zweten, hun lastige vragen te beantwo...

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zweten

zweette, h. gezweet (zweet uitwasemen; fig. vocht uitslaan; jagerst.: bloed verliezen): hij werkt (Z.-N. zwijgt), dat hij zweet; dat paard zweet erg; fig. nieuwe muren zweten, slaan vocht uit; jagerst. het haas heeft gezweet; zegsw. water en bloed zweten, dodelijk in angst zitten.

1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

zweten

('zwe:tәn) (zweette, heeft gezweet) 1. zweet van zich geven: hij werkt dat hij zweet; ik zweet ervan, dat kost mij moeite. →: paard. 2. als zweet van zich geven: bloed -. →: etter, water. 3. hard zwoegen: ergens op -. 4. lastige vragen beantwoorden: de examinandi laten -. 5. vocht uitslaan: nieuwe muren -. 6. Jacht, bloeden: het...

Lees verder