zorg betekenis & definitie

1) Wat je doet voor iemand die hulp of aandacht nodig heeft, in het bijzonder medische verzorging (verpleging) van iemand; 2) algemeen: de gezondheidszorg.

Het Engels kent twee woorden voor ‘zorg’: ‘cure’ en ‘care’. Die twee woorden worden ook in Nederland gebruikt voor zorg om iemand te behandelen en uiteindelijk te genezen. De cure krijg je bij huisartsen, bij dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis en in revalidatiecentra. Het woord ‘care’ slaat op niet-medische begeleiding en verzorging, zoals in de ouderenzorg (bejaardenzorg, seniorenzorg), zorg in de leefsituatie van mensen met een beperking en gehandicapten, de zorg thuis (mantelzorg, thuiszorg) en de zorg voor mensen die ongeneeslijk, dodelijk ziek zijn en zich op de naderende dood voorbereiden (terminale zorg). Mensen ‘in de zorg’ beoordelen vanuit hun beroep hoe de gezondheidstoestand van iemand is. Het is hun werk die gezondheidstoestand te proberen te verbeteren. Als het verbeteren en genezen niet lukt en de gezondheid verslechtert toch, verzorgen ze de zieke persoon en geven ze zorg totdat die doodgaat.

Als mensen ontevreden zijn over de ontvangen zorg1 voor hun medische klacht1 door de zorg2 in Nederland, maken ze zich zorgen over die zorg1+2 en dienen ze soms een klacht2 in. (Nu heb je van twee woorden vier betekenissen in één zin.).

Kijk ook bij klacht.