Wat is de betekenis van ZELDZAAM?

2019
2022-10-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zeldzaam

zeldzaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. naar verhouding gering in aantal Deze vogel is veel zeldzamer geworden. Woordherkomst Afgeleid van zelden|zeld- met het achtervoegsel -zaam.

Lees verder
2018
2022-10-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zeldzaam

zeldzaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: zeld-zaam 1. waar maar weinig van is ♢ een kostbaar schilderij is zeldzaam 2. geweldig, buitengewoon ♢ ik heb zeldzaam genoten die avond Bi...

Lees verder
1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zeldzaam

bn. en bw. (-zamer, -st), 1. schaars, zeer weinig voorkomend: zeldzame planten, dieren; zeldzame gaven bezitten, uitstekende, zoals weinig voorkomen; een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder knap; 2. vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk: een — verschijnsel.

Lees verder
1952
2022-10-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zeldzaam

adj. & adv., sel(d)sum; (eigenaardig), bjuster(baerlik), sinnich, frjemd nuver; — zijn, der tin siedde wêze, der net tsjok siedde wêze.

1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zeldzaam

bn. bw. (...zamer, -st), 1. schaars, zeer weinig voorkomende : zeldzame planten, dieren ; dat boek is zeldzaam; zeldzame gaven bezitten, uitstekende, zoals weinig voorkomen ; — een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder schoon ; — (bw.) dat is zeldzaam mooi, bijzonder, in hoge mate mooi; 2. vreemd,...

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zeldzaam

bn., bw.; zeldzamer, zeldzaamst (schaars, niet veel voorkomende; buitengewoon): goede appelen zijn dit jaar zeer zeldzaam; een zeldzaam mooi exemplaar; wij waren zeldzaam voldaan, zeer.

1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

zeldzaam

bn. en bw.(...zamer, -st) [zelden (ge)zien] 1. zelden voorkomend: ...zame dieren, planten. ➝ aarde. Syn. schaars. 2. de aandacht trekkend doordat men het zelden ziet: een natuurverschijnsel; een (mooi) eksemplaar. Syn. ➝ bevreemdend. 3. vreemd, zonderling: ...zame manieren.

Lees verder
1898
2022-10-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZELDZAAM

ZELDZAAM, bn. bw. (...zamer, -st), schaarsch, niet vaak voorkomende : zeldzame planten, dieren; dat boek is zeldzaam; zeldzame gaven bezitten, uitstekende, zooals weinig voorkomt; — een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder schoon; — dat is zeldzaam, mooi, bijzonder, in hooge mate mooi; — vreemd, zonderling, ongehoord, wonderl...

Lees verder
1898
2022-10-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Zeldzaam

zie Bijzonder.

1864
2022-10-01
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Zeldzaam

Zeldzaam, bn. en bijw. (...amer, -st), schaarsch, niet dikwijls voorkomende; vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk. *-HEID, v. (...eden), schaarschheid; vreemdheid, zonderlingheid. *-LIJK, bijw. op zeldzame wijze.

Lees verder