Wat is de betekenis van ZELDZAAM?

2024-04-24
WoordHoek

Ewoud Sanders (2024)

Zeldzaam

Woordenboeken zijn altijd gebruiksboeken geweest. Ze zijn meegesleept naar school en op reis, er is in gekrast en gestreept, er zijn talloze bloemen, bladeren en veertjes in gelegd, en ze zijn, wanneer ze verouderd of kapot gelezen waren, massaal gedumpt. Woordenboeken zijn de stiefkinderen van de Nederlandse boekproductie. Het gevolg is dat er nog...

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zeldzaam

zeldzaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. naar verhouding gering in aantal Deze vogel is veel zeldzamer geworden. Woordherkomst Afgeleid van zelden|zeld- met het achtervoegsel -zaam.

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zeldzaam

zeldzaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: zeld-zaam 1. waar maar weinig van is ♢ een kostbaar schilderij is zeldzaam 2. geweldig, buitengewoon ♢ ik heb zeldzaam genoten die avond Bi...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zeldzaam

adj. & adv., sel(d)sum; (eigenaardig), bjuster(baerlik), sinnich, frjemd nuver; — zijn, der tin siedde wêze, der net tsjok siedde wêze.

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zeldzaam

bn. bw. (...zamer, -st), 1. schaars, zeer weinig voorkomende : zeldzame planten, dieren ; dat boek is zeldzaam; zeldzame gaven bezitten, uitstekende, zoals weinig voorkomen ; — een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder schoon ; — (bw.) dat is zeldzaam mooi, bijzonder, in hoge mate mooi; 2. vreemd,...

2024-04-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zeldzaam

bn., bw.; zeldzamer, zeldzaamst (schaars, niet veel voorkomende; buitengewoon): goede appelen zijn dit jaar zeer zeldzaam; een zeldzaam mooi exemplaar; wij waren zeldzaam voldaan, zeer.

2024-04-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zeldzaam

bn. en bw.(...zamer, -st) [zelden (ge)zien] 1. zelden voorkomend: ...zame dieren, planten. ➝ aarde. Syn. schaars. 2. de aandacht trekkend doordat men het zelden ziet: een natuurverschijnsel; een (mooi) eksemplaar. Syn. ➝ bevreemdend. 3. vreemd, zonderling: ...zame manieren.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zeldzaam

bn. en bw. (-zamer, -st), 1. schaars, zeer weinig voorkomend: zeldzame planten, dieren; zeldzame gaven bezitten, uitstekende, zoals weinig voorkomen; een meisje van zeldzame schoonheid, bijzonder knap; 2. vreemd, zonderling, ongehoord, wonderlijk: een — verschijnsel.