Wat is de betekenis van Zeldzaam — schaarsch?

1898
2022-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Zeldzaam — schaarsch

Wat niet veel wordt aangetroffen, wat niet in grooten getale aanwezig is. Zeldzaam (eigenlijk zelden gezien) heeft bovendien de beteekenis van bijzonder, door eigenaardigheden van andere soortgelijke zaken afwijkend. Wanneer men iets schaarsch noemt, dan duidt men aan dat men meer verwacht had, of dat zich iets op andere tijden in grooter getal voo...

Lees verder