Wat is de betekenis van Zeldzaam — schaarsch?

2024-05-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Zeldzaam — schaarsch

Wat niet veel wordt aangetroffen, wat niet in grooten getale aanwezig is. Zeldzaam (eigenlijk zelden gezien) heeft bovendien de beteekenis van bijzonder, door eigenaardigheden van andere soortgelijke zaken afwijkend. Wanneer men iets schaarsch noemt, dan duidt men aan dat men meer verwacht had, of dat zich iets op andere tijden in grooter getal voo...