Wat is de betekenis van Bijzonder — bevreemdend — bizar — buitengemeen — buitengewoon — merkwaardig — ongemeen — opmerkelijk— vreemd — raar — verwonderlijk — zeldzaam — zonderling?

2024-05-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Bijzonder — bevreemdend — bizar — buitengemeen — buitengewoon — merkwaardig — ongemeen — opmerkelijk— vreemd — raar — verwonderlijk — zeldzaam — zonderling

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, onge¬meen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier n...