Synoniemen van Zee

2019-10-21

Zee

Een zee is een grote hoeveelheid water die in verbinding staat met andere zeeën en/of oceanen. In tegenstelling tot een oceaan, heeft een zee een bodem die bij een continentale plaat hoort. Een zee bestaat uit zout water. Het water in zeeën is constant in beweging. Het bewegen van zeewater wordt een zeestroming genoemd. Zeestromingen zijn zeer belangrijk voor het verschil in klimaat op aarde. Rivieren hebben bijna altijd de zee als eindpunt. Ze voeren overtollig water de zee in. De zee is erg...

2019-10-21

Zee

Zoutwaterlichaam, voor zover dit niet op een continent ligt en omgeven is door land. Zeeën hebben in het algemeen een geringe diepte en grenzen meestal aan een continent. Per jaar verdampt onder invloed van de zonnewarmte een hoeveelheid zeewater overeenkomend met een laag ter dikte van 125 cm. Via de kringloop van het water komt dit water ook weer terug. Het water in oceanen en zeeën is voortdurend in beweging als gevolg van zeestromen, golfwerking en het getij. Net als de oceanen hebben de z...

2019-10-21

zee

zee - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) een uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt Wij gaan op vakantie naar Griekenland, waar we een hele week aan zee gaan liggen. 2. (figuurlijk) overstelpende hoeveelheid, zeer grote massa Toen de kinderen het huis uit waren, had zij opeens een zee van tijd

2019-10-21

zee

zee - zelfstandig naamwoord 1. massa zout water die een groot deel van de aarde bedekt ♢ tussen Nederland en Engeland ligt een zee 1. een vakantie aan zee [aan de kust] 2. op volle zee [midden op zee] 3. met hem in zee gaan

2019-10-21

ZEE

ZEE, v. uitgestrektheid zoutwater die al de deelen der aarde bespoelt, het water der zee : de visschen die in zee leven ; het water der zee is zout;—, (-ën), elk afzonderlijk gedeelte der zee dat door eene bijzondere benaming onderscheiden is (bv. de Middellandsche Zee, de Gele Zee, enz.; in zee loopen, zee kiezen, uitzeilen ; de zee oversteken, eene zeereis volbrengen ; op zee brengen, uit de haven of van de reede de volle zee doen inzeilen (eene vloot); zee houden, in zee blijven ; — de r...

2019-10-21

Zee

Zee (De) of de oceaan noemt men de geheele zamenhangende watermassa, die het vaste land onzer Aarde van alle zijden omgeeft. Zij bedekt 0,74 dus nagenoeg 3/4de van de geheele oppervlakte der Aarde en heeft eene uitgebreidheid van 6798000 □ geogr. mijl. Het land heeft op het noordoostelijk gedeelte onzer Aarde en het water op het zuidwestelijk gedeelte de grootste uitgebreidheid. De groote wereldzee is verdeeld in vijf afzonderlijke zeeën, achter wier namen wij de oppervlakte in □ geogr. mij...

2019-10-21

zee

zee - De meer ondiepe zoutwatergebieden van de aarde die langs de randen van continenten liggen. Los gebruikt als een eigennaam voor elk specifiek waterlichaam. Gebruik 'oceanen' voor de belangrijkste watergebieden van de aarde, gelegen in bekkens.

2019-10-21

Zee

zie Meer.

2019-10-21

Zee

Gepermanent water. — Gezout water met vis.