Wat is de betekenis van Zedelijk?

2021
2022-06-25
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Zedelijk

Een zedelijk persoon is een deugdzaam iemand. Men spreekt bijvoorbeeld over zedelijk gedrag wanneer men zich keurig en beleefd gedraagt. Zedelijkheid heeft te maken met het verschijnsel dat sommige handelingen, gedragen en houdingen en de daaraan ten grondslag liggende motieven, als goed beoordeeld worden en de tegenovergestelde als slecht. De zede...

Lees verder
2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zedelijk

zedelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. zoals het volgens normen en waarden behoort Zijn gedrag is altijd heel zedelijk geweest. Woordherkomst afgeleid van zede met het achtervoegsel -lijk Antoniemen onzedelijk

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zedelijk

zedelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ze-de-lijk 1. met goede manieren, zoals het hoort ♢ hij krijgt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag 2. wat met normen en opvattingen te maken heeft ...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zedelijk

bn. en bw. (-er,-st), 1. overeenkomstig de goede zeden, de ethische norm; 2. moreel: de zedelijke beginselen; — tot iets verplicht zijn; 3. — lichaam, rechtspersoon.

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zedelijk

adj. & adv., seedlik.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zedelijk

bn. bw. (-er, -st), 1. overeenkomstig de goede zeden, de ethische norm, de heersende opvatting van wat goed is, deugdzaam: een zedelijke handeling; zedelijk leven; getuigschrift van goed zedelijk gedrag; — (ook) de goede zeden bevorderend : zedelijke verhalen ; — betr. hebbend op de normen of opvattingen van...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zedelijk

bn., bw. (overeenkomstig de goede zeden; eerbaar, braaf): een zedelijk leven leiden; een getuigschrift van zedelijk goed gedrag; dat is onmogelijk; een zedelijk lichaam, krachtens de wet op openbaar gezag ingestelde of erkende vereniging van personen met een bepaald oogmerk.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZEDELIJK

ZEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig de goede zeden, deugdzaam, braaf : eene zedelijke handeling; zedelijk leven; getuigschrift van goed zedelijk gedrag; — de zedelijke beginselen; de zedelijke waarde van iets beoordeelen; — zedelijk vrij zijn, met volle bewustheid streven naar hetgeen goed is; — zedelijke lichamen, vere...

Lees verder