Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 09-07-2011

Zedelijk

betekenis & definitie

Een zedelijk persoon is een deugdzaam iemand. Men spreekt bijvoorbeeld over zedelijk gedrag wanneer men zich keurig en beleefd gedraagt.

Zedelijkheid heeft te maken met het verschijnsel dat sommige handelingen, gedragen en houdingen en de daaraan ten grondslag liggende motieven, als goed beoordeeld worden en de tegenovergestelde als slecht. De zedelijkheid berust steeds op een bepaalde beschouwing van de mensen, in laatste instantie op een bepaalde levens- en wereldbeschouwing. De betrokkene hoeft zich hiervan niet bewust te zijn. Wat concreet goed en slecht heet, hangt bovendien nauw samen met de situatie waarin gehandeld wordt.