2019-11-18

Wrijving

Alle materialen die langs elkaar heen bewegen met verschillende snelheid en/of richting, ondervinden wrijving van elkaar. In de atmosfeer levert dat, bij luchtlagen met duidelijk verschillende eigenschappen, doorgaans turbulentie of golfbewegingen op. In de wrijvingslaag leidt de wrijving aan het aardoppervlak altijd tot een krimpen van de wind. Hoe ruwer het aardoppervlak, des te sterker de wrijving en des te sterker dus ook de krimping. Boven een bosrijk gebied zal in de regel de krimping van...

2019-11-18

wrijving

wrijving - zelfstandig naamwoord uitspraak: wrij-ving 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ er is altijd wat wrijving tussen de broers 2. het tegen elkaar of langs elkaar heen bewegen ♢ door de wrijving ontstaat elektriciteit Zelfstandig naamwoord: wrij-ving de wrijving Synoniemen...

2019-11-18

wrijving

wrijving - Zelfstandignaamwoord 1. is in de natuurkunde het verschijnsel waarbij een weerstandskracht kan ontstaan wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden. Door wrijving ontstaat warmte 2. een klein meningsverschil Ook in het beste huwelijk komen wrijvingen voor die warmte veroorzaken. Woordherkomst Naamwoord van handeling van w...

2019-11-18

Wrijving

Wrijving (frictio) is de weerstand tegen de beweging, zich openbarend bij twee ligchamen, welke met elkander in aanraking zijn. De voornaamste oorzaak der wrijving is gelegen in de oneffenheid der elkander aanrakende oppervlakten, wier hoogten en laagten in elkander grijpen, maar ook in de adhaesie, in de vastheid der kleine verhevenheden, wanneer deze vlak gewreven moeten worden, alsmede in hare veerkrachtigheid, wanneer zij een oogenblik van gedaante moeten veranderen. Men onderscheidt de slep...

2019-11-18

Wrijving

Wrijving - 1) glijdende, bij verschuiving van vaste lichamen t. o. v. elkaar, kan gelijk gesteld worden aan het product van den loodrechten druk, dien de lichamen op elkaar uitoefenen, met een constant, die afhangt van den aard der oppervlakken en de wrijvingscoëfficiënt genoemd wordt. Bij beweging werkt de w. steeds in een richting tegengesteld aan de beweging. De kracht, noodig om een beweging te doen beginnen, is in het algemeen grooter dan de w., wanneer de beweging eenmaal bestaat. 2) Rol...