Wat is de betekenis van wrijving?

2019
2022-08-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wrijving

wrijving - Zelfstandignaamwoord 1. is in de natuurkunde het verschijnsel waarbij een weerstandskracht kan ontstaan wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden. Door wrijving ontstaat warmte 2. een klein meningsverschil ...

Lees verder
2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wrijving

wrijving - zelfstandig naamwoord uitspraak: wrij-ving 1. toestand van kwaad zijn op elkaar ♢ er is altijd wat wrijving tussen de broers 2. het tegen elkaar of langs elkaar heen bewegen ♢ door de...

Lees verder
1993
2022-08-16
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Wrijving

Alle materialen die langs elkaar heen bewegen met verschillende snelheid en/of richting, ondervinden wrijving van elkaar. In de atmosfeer levert dat, bij luchtlagen met duidelijk verschillende eigenschappen, doorgaans turbulentie of golfbewegingen op. In de wrijvingslaag leidt de wrijving aan het aardoppervlak altijd tot een krimpen van de wind. Ho...

Lees verder
1981
2022-08-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wrijving

de weerstand bij het verschuiven van twee vlakken ten opzichte van elkaar (een wiel ten opzichte van zijn as). Deze weerstand remt de beweging. Om de wrijving te verminderen, moeten de vlakken door smeerolie glad worden gemaakt en de glijdende wrijving (de tappan) door een rollende (kogellager) worden vervangen. Een technische toepassing van de gli...

Lees verder
1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wrijving

v. (-en), 1. het wrijven; 2. (natuurkunde), (ook: frictie), weerstand die optreedt wanneer een voorwerp bewogen wordt ten opzichte van een ander waarmee het over een groter of kleiner deel van zijn oppvervlakte in aanraking is(e); 3. (fig.) onenigheid, strubbeling. NATUURKUNDE Glijdende of slepende wrijving treedt op in het aanrakingsvlak van t...

Lees verder
1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wrijving

s., wriuwing.

1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wrijving

v. (-en), 1. het -wrijven ; 2. (nat.) weerstand die optreedt wanneer een voorwerp bewogen wordt ten opzichte van een ander waarmee het over een groter of kleiner deel van zijn oppervlakte in aanraking is: gladde oppervlakken veroorzaken weinig wrijving; door wrijving tegen de lucht worden meteoren gloeiend; slepende en rollende wrijving,...

Lees verder
1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wrijving

weerstand, die bij het langs elkaar bewegen van twee elkaar aanrakende lichamen ondervonden wordt. Men onderscheidt: glijdende XV. en rollende W.

1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wrijving

v. wrijvingen (het wrijven, de massage; weerstand bij het wrijven; fig. geschil, onenigheid): er is enige wrijving tussen hen.

1933
2022-08-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wrijving

frictie, weerstand, die ontstaat als twee voorwerpen of lichamen zich te;en of over elkaar bewegen, b.v. assen i/d lagers, wielen over rails, enz. De grootte der w. hangt af v/d aard der lichamen (wrijvingscoëffieiënt) en v/d druk, dien zij op elkaar uitoefenen.

1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wrijving

glijdende en rollende. Sleept een lichaam over een ander, dan oefenen zij in het aanrakingsoppervlak een kracht op elkaar uit, waarvan de grootte afhankelijk is van het gewicht of den druk, welken zij op elkaar uitoefenen en van den aard van het oppervlak. Deze kracht noemt men de slepende w.; zij is tegengesteld aan de richting van de beweging. Wa...

Lees verder
1916
2022-08-16
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Wrijving

Ontstaat wanneer twee lichamen zich over elkander bewegen we onderscheiden de glijdende en de rollende wrijving, welke, laatste altijd het kleinste is.

1916
2022-08-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wrijving

Wrijving - 1) glijdende, bij verschuiving van vaste lichamen t. o. v. elkaar, kan gelijk gesteld worden aan het product van den loodrechten druk, dien de lichamen op elkaar uitoefenen, met een constant, die afhangt van den aard der oppervlakken en de wrijvingscoëfficiënt genoemd wordt. Bij beweging werkt de w. steeds in een richting tegengesteld aa...

Lees verder
1870
2022-08-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wrijving

Wrijving (frictio) is de weerstand tegen de beweging, zich openbarend bij twee ligchamen, welke met elkander in aanraking zijn. De voornaamste oorzaak der wrijving is gelegen in de oneffenheid der elkander aanrakende oppervlakten, wier hoogten en laagten in elkander grijpen, maar ook in de adhaesie, in de vastheid der kleine verhevenheden, wanneer...

Lees verder