Wat is de betekenis van Wolken?

2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wolken

wolken - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord wolk

Lees verder
1992
2021-08-03
Symbolen

Hans Biedermann

wolken

fungeren in het avondland als symbool van de verhulling, bijv. van de top van de berg waarop de góden zetelen. Als een wolkkolom ging God in het boek Exodus (13:21) voor de Israëlieten uit bij hun uittocht uit Egypte, en in een wolk voer Christus ten hemel (Handelingen 1:9), maar aan het einde der tijden zal de mensheid hem ‘zien...

Lees verder
1990
2021-08-03
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wolken

wolken - Zichtbare massa's gecondenseerde waterdamp die op aanzienlijke hoogte boven het normale aardoppervlak door de lucht zweven.

1981
2021-08-03
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

wolken

verzamelingen van kleine zwevende waterdruppeltjes of ijskristallen. Deze zijn ontstaan door condensatie van de in de lucht aanwezige waterdamp, voornamelijk door afkoeling van de lucht, soms door verandering van de luchtdruk. Enige wolksoorten zijn:1.stapelwolken (cumulus): dichte, zich opstapelende wolken, die vooral bij sterke zonnestraling in d...

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wolken

in de lucht hangende mistbanken, soms ook bestaande uit fijne ijskristallen. Men onderscheidt: 1. hoge wolken: cirrus*, cirrocumulus*, cirrostratus*; 2. middelmatig hoge wolken: altocumulus*, altostratus*; 3. laaghangende wolken: stratocumulus*, stratus*, nimbostratus*; 4. stapelwolken: cumulus*, cumulonimbus*.

Lees verder
1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wolken

bestaan u/e plaatselijke ophooping i/d dampkring v. zoo fijn verdeelde waterdruppels of ijskristalletjes, dat zij i/d lucht blijven zweven. Door den sterken tegenstand der lucht dalen zij slechts zeer langzaam, terwijl hun val buitendien wordt tegengehouden d/d opstijgende lucht. Koelt de dampkring echter verder af, dan worden de waterdruppels groo...

Lees verder
1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wolken

1° (meteorol.) Een samengehoopte massa van waterdruppeltjes (→ Druppel) of van ijsdeeltjes in den dampkring. → Mist. Op alle hoogten van de tropospheer kunnen de w. in de volgende vormen voorkomen: a) afzonderlijk, stapelvormig, zich verticaal ontwikkelend, wanneer zij zich vormen, en zich uitbreidend, wanneer zij zich ontbinden;...

Lees verder
1928
2021-08-03
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Wolken

Onder Regen, Mist, Sneeuw en Hagel is reeds verteld, hoe wolken ontstaan; nu iets over de verschillende wolkentypen. Het bekendst zijn de stapelwolken, de cumuli (van cumulus). Soms zijn het geweldige wolkenmassa’s, die op een vlakke, enigszins donkere basis rusten en die aan de bovenzijde in koppen uitlopen en daar helder wit zijn als gevolg...

Lees verder
1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wolken

Wolken - ontstaan, wanneer de in de atmosfeer aanwezige waterdamp plaatselijk gaat condenseeren. Geschiedt deze condensatie tot waterdruppeltjes, dan vormen zich waterwolken; sublimeert de waterdamp tot ijskristalletjes, dan ontstaan ijswolken. De waterdroppeltjes of ijskristalletjes zijn zóó klein, dat zij slechts uiterst langzaam kunnen vallen en...

Lees verder
1870
2021-08-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wolken

Wolken zijn ophoopingen van waterblaasjes of ijsnaalden, welke op dergelijke wijze ontstaan als de nevel en zich van dezen enkel daardoor onderscheiden, dat zij zich in hoogere luchtlagen bevinden. De gewone oorzaak van wolkenvorming is de opstijgende luchtstroom, die vele waterdampen met zich voert. De onderste grens van het wolkgewest is dáár gel...

Lees verder
1850
2021-08-03
KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Wolken

Een wolk is een verzameling uiterst kleine waterdruppeltjes, ijskristallen of een mengsel van beide. Wolken veranderen voortdurend onder invloed van luchtstromingen en natuurkundige processen. Er bestaan veel verschillende soorten wolken, afhankelijk van hoogte, vorm, structuur en verticale luchtstromingen. Wolkengeslachten zijn onderdeel van een i...

Lees verder