Wat is de betekenis van werden?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

werden

werden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van worden ♢Wij werden ♢Jullie werden ♢Zij werden

2023-09-25
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Werden

Benedictijner abdij, door Liudger ca. 800 in het Ruhr-gebied gesticht. Ten gevolge van diens activiteiten verkreeg de abdij grote bezittingen in Friesland en Groningen door schenkingen van bekeerlingen, maar ook van de koning. Deze verspreid liggende eigendommen werden beheerd vanuit een centrale boerderij (curtis), waar de gebruikers van andere la...

Direct toegang tot alle 6 resultaten over werden?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

WERDEN

Benedictijnenabdij aan de Ruhr, wrsch. even voor 800 gesticht door Liudger, die er ook stierf (809). W. kreeg veel bezit uit schenkingen in Frl., die geld, stoffen, vlees, zuivel enz. opleverden, en ook dure importgoederen (wijn en peper). Van bemoeiing met Frl. blijkt weinig. In 1283 verkocht W. een deel van zijn bezit aan de bisschop van Munster,...

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

werden

1. werden: (wurde, ward; (ge)worden), worden, ontstaan; zullen; mir wurde schlimm, ik werd naar; es kann werden, het kan komen; es wird schwer halten 't zal een toer zijn; daraus wird nichts, damit wird es nichts, daarvan komt niets (terecht); was wird dann aus ihm werden ?, wat zal er dan van hem terecht komen?; was soll nun werden, wat gaat...

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Werden

sinds 1929 voorstad van Essen aan de Ruhr, bezat eertijds een Benedictijner abdij, welke in 799 gesticht werd door den H. ➝ Ludger en als uitgangspunt diende voor de bekeering der Saksen. Sinds de 12e eeuw was het klooster onmiddellijk van het rijk afhankelijk. In het midden der 15e eeuw kreeg er een wereldsche geest de overhand, welke echter in 14...

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Werden

pruis. stad, 9500 inw.; lakenfabrikage. In de voormalige abdij hier (778 gesticht) heeft men in de 16de eeuw Ulfilas’ bijbelvertaling gevonden.