Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

WERDEN

betekenis & definitie

Benedictijnenabdij aan de Ruhr, wrsch. even voor 800 gesticht door Liudger, die er ook stierf (809). W. kreeg veel bezit uit schenkingen in Frl., die geld, stoffen, vlees, zuivel enz. opleverden, en ook dure importgoederen (wijn en peper).

Van bemoeiing met Frl. blijkt weinig. In 1283 verkocht W. een deel van zijn bezit aan de bisschop van Munster, die in 1284 weer veel aan de hospitaalridders verkocht, o.a. Eemswoude.

Zie: Emd. Jahrb. x (1892), 11-28; xxxi (1951), 5-23; Kötzschke, Rheinische Urbare II (1906); Repert., 183.