2020-04-06

Vrouwenemancipatie

Vrouwenemancipatie, het streven van vrouwen naar gelijkberechtiging met de man in maatschappij en staat. In België namen Zoë Gatti de Gamond en haar dochter Isabella → Gatti de Gamond het initiatief tot vrouwenemancipatie door het stichten van de eerste kweekschool en de eerste middelbare school voor meisjes in respectievelijk 1845 en 1864. In de jaren 1880 1882 gingen de universiteiten in Brussel, Luik en Gent open voor vrouwen. De katholieke universiteit in Leuven volgde pas in 1920. Sinds 19...

2020-04-06

vrouwenemancipatie

Strijd voor verbetering van de positie van de vrouw in de samenleving.

2020-04-06

Vrouwenemancipatie

De geschiedenis van de emancipatie van de vrouw moet niet gezien worden als een geschiedenis op zich zelf; ze is een onderdeel van de politieke zowel als van de economische, sociale en cultuurgeschiedenis. Bij het onderzoek van de historie van welke tijd ook blijkt er een vrouwenvraagstuk te zijn. De wetenschappelijke studie van alles wat dit uitgebreide vraagstuk omvat, is nog maar sporadisch ter hand genomen. De psychologie der vrouw is nog niet afdoende bestudeerd; het juiste verband tussen h...