Wat is de betekenis van Vrouwenemancipatie?

2009
2021-08-05
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

vrouwenemancipatie

Strijd voor verbetering van de positie van de vrouw in de samenleving.

1994
2021-08-05
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Vrouwenemancipatie

Vrouwenemancipatie, het streven van vrouwen naar gelijkberechtiging met de man in maatschappij en staat. In België namen Zoë Gatti de Gamond en haar dochter Isabella → Gatti de Gamond het initiatief tot vrouwenemancipatie door het stichten van de eerste kweekschool en de eerste middelbare school voor meisjes in respectievelijk 1845 en 1864. In de j...

Lees verder
1982
2021-08-05
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

VROUWENEMANCIPATIE

Onder vrouwenemancipatie wordt verstaan het streven naar opheffing van de ondergeschikte positie van vrouwen door verbetering van de mogelijkheden en de kansen van deze groep in de maatschappij. In 1903 werd in Middelburg de vereniging ‘Samen Sterk’ opgericht door een groep vrouwen die zich ten doel stelden de economische en politieke t...

Lees verder
1981
2021-08-05
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Vrouwenemancipatie

het streven van de vrouw naar gelijkberechtigdheid met de man in maatschappij en staat. (Nederland). Do eerste beweging van vrouwenemancipatie, die zich vnl. gericht heeft op het verkrijgen van vrouwenkiesrecht en op het eisen van toegang voor vrouwen tot instellingen als universiteiten en het parlement, vond plaats eind 19e en begin 20e eeuw. Het...

Lees verder
1973
2021-08-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vrouwenemancipatie

v., het streven van de vrouw naar gelijkberechtiging ten opzichte van de man op alle levensgebieden. (e)Uitgaande van de gelijkwaardigheid van man en vrouw acht de beweging voor vrouwenemancipatie een hogere ontwikkeling van de samenleving alleen mogelijk, indien beide geslachten zich gelijkelijk voor die ontwikkeling inzetten. De erkenning van de...

Lees verder
1950
2021-08-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

1947
2021-08-05
Ensie deel 3

Ensie deel 3, 1947, H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff.

Vrouwenemancipatie

De geschiedenis van de emancipatie van de vrouw moet niet gezien worden als een geschiedenis op zich zelf; ze is een onderdeel van de politieke zowel als van de economische, sociale en cultuurgeschiedenis. Bij het onderzoek van de historie van welke tijd ook blijkt er een vrouwenvraagstuk te zijn. De wetenschappelijke studie van alles wat dit uitge...

Lees verder